Taula 4

Regressió logística de les accions dels tres nivells tàctics amb la finalització amb èxit en l’atac.

CriterisOdds ratioInterval de confiança inferiorInterval de confiança superior
Nivell equip7.034.7710.34
Nivell petits grups 1.471.042.08
Nivell individual5.503.847.88