Taula 4

Comparació dels aspectes nutricionals entre gimnastes i no practicants. 

Test KidmedGimnastes (n = 81)
N(%)
No practicants (n = 70)
N(%)
ADM òptima57 (70.4)22 (31.4)
ADM mitjana22 (26.2)44 (62.9)
ADM baixa2 (2.5)4 (5.7)