Taula 4

Diferències de sexe després de la intervenció.

SexoMasculí 
n = 23  
VariablesMDEMDEtglp1- βd
Acompliment acadèmic abans3.060.382.990.380.564652 %0.16
Acompliment acadèmic després  3.470.383.430.360.2946.7730.10
*  Diferències significatives. α = .05.