Taula 4

Resultats de la prova de rang logarítmic i la supervivència de cada grup.

VariableGrupProb. de supervivència 12 mesosMediana de supervivènciaProva de rang logarítmic  (χ2)valor de p
EdatMenys de 5
Entre 5 i 10
Entre 10 i 32
Més de 32
54.9%
64.89%
43%
48.35%
15
22
10
11
204.78<.01
MSSMenys de 0.3
Entre 0.3 i 0.51
0.51 a 0.80
Més de 0.80
40.56%
51.41%
59.80%
62.44
9
13
20
21
294.44<.01
NSMenys de 6
Entre 6 i 17 anys
Entre 17 i 40 anys
Més de 40
12.14%
28.53%
63.70%
91.86%
4
7
17
39
3721.13<.01
NSC1
2
Més de 2
53.77%
48.34%
62.83%
15
11
21
58.34<.01
NRA0
1
2
Més de 2
1,90%
69.88%
85.49%
99.91%
5
16
27
inf
6264.73<.01
MM1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
4t trimestre
51.95%
47.06%
57.02%
51.28%
15
11
16
13
86.33<.01
SexeHome (1)
Dona (0)
54.57%
51.47%
15
13
10.69<.01
Nota. inf representa un valor que no és possible estimar. Els mesos de matriculació es van agrupar en categories trimestrals: el 1r trimestre correspon als mesos 1, 2 i 3; el 2n trimestre, als mesos 4, 5 i 6; el 3r trimestre, als mesos 7, 8 i 9; i el 4t trimestre, als mesos 10, 11 i 12.
Font: elaboració pròpia.