Taula 4

Hores d’exercici físic per setmana de l’alumnat al marge de les classes d’EF. 

NoisNoies
Cap35(5.2 %)56(7.7 %)
Menys de 265(9.7 %)61(22.2 %)
Entre 2 i 5305(45 %)340(47 %)
Més de 5262(39.3 %)167(23.1 %)
Total667(100 %)724(100 %)