Taula 4

Comparació dels valors de qualitat de vida de les persones amb lesió de la medul·la espinal entre l’entrenament funcional abans i després de les 12 setmanes.

PrePostpME
MitjanaDEMitjanaDE
Dimensió física3.140.263.430.21.08.55
Dimensió psicològica3.540.443.630.37.416.25
Dimensió de relació social3.191.424.130.69.109.50
Dimensió ambiental3.020.503.210.46.285.33
Percepció de qualitat de vida3.800.444.000.00.317.31
Satisfacció de la salut4.400.544.200.44.317.31
Qualitat de vida general3.220.403.600.17.043.64
Nota. DE: desviació estàndard; ME: mida de l’efecte.