Taula 4

Resultats de l’anàlisi de coordenades polars per a la categoria focal CNT, central, en relació amb la resta de demarcacions quan l’equip del jugador central perd

CategoriaQuadrantP. prospectivaP. retrospectivaRadiAngle
PERIII-2.5.752.61 (*)163.27
LTEI-2.92-4.285.18 (*)235.76
LTDI4.92.965.72 (*)31.12
PIVII-2.57.882.72 (*)161.09
EXDIII-.24-.23.33223.36
EXIII-.49-.2.53202.43
CNTDIII.16.1.1931.43