Taula 4

Coeficient de variació (CV) intersessió per a tots els estudiantes i per a cada grup d’edat

TotsG1G2G3G4G5G6
Esforç percebut ( %)0.280.230.120.320.610.950.18
Satisfacció (%)0.090.140.150.200.200.580.10
Temps disponible (%)0.150.010.420.240.140.320.05
Temps útil (%)0.100.170.360.220.200.180.38
Ràtio temps disponible/temps útil (%)0.090.190.210.050.090.200.09
Nota. G1-6: grup segons el curs escolar.