Taula 4

FD llançades i %E en les FD en relació a la lateralitat dels jugadors

DretansEsquerrans
Criteri FD llançades %FD llançades%EFD llançades%FD llançades%E
Xutar8018.626.33014.530
Arrastrar/punxar4610.723.9104.860
Driblar30470.728.916780.732.3
430100207100
27.933.3
Nota. FD llançades: faltes directes llançades; %FD llançades: percentatge de faltes directes llançades; %E: percentatge d’efectivitat del jugador.