Taula 3

Relació del nombre de projectes transversals on participa l’EF i els projectes específics de l’àrea d’EF.

Nombre de projectesProjectes transversals on participa l’EFProjectes específics d’EF
FreqüènciaPercentatge vàlidFreqüènciaPercentatge vàlid
No lo saben115.294.3
Cap projecte6932.910951.9
Un projecte6531.05626.7
Dos projectes3717.6209.5
Tres projectes146.752.4
Quatre o més projectes146.7115.2
Total210100.0210100.0