Taula 3

Relació de la CE dels exercicis (n =  382) amb el nivell d’aproximació.

Nivells d’aproximació
Nivell III (n = 13)Nivell IV (n = 8)Nivell V (n = 16)
D-1r–.02r–.96*rho–.70
D-2r.21r–.51rho–.30
D-3r.85*r.04rho–.70
D-4r.98**r.58rho–.67
A-1r–.25r–.39rho–.20
A-2r.33r.17rho–.50
A-3r1.00**r.10rho–1.00**
A-4r.00r.00rho.00
Total Ar.43r.04rho–.70
Total Dr.38r–.48rho–.70
Total A-Dr.40r–.27rho–.70
Total A-D 3r.96*r.10rho–.90
Total A-D 3-4r.97*r.14rho–.90
Total A-D 1-2r.12r-.66rho–.60
* p < .05; ** p < .01
Llegenda: D-1=desacceleracions 1 (–0.50 – –0.99 m/s2); D-2=desacceleracions 2 (–1 – –1.99 m/s2); D-3=desacceleracions 3 (–2 – –2.99 m/s2); D-4=desacceleracions 4 (–3 – –50 m/s2); A-1=acceleracions 1 (0.50 – 0.99 m/s2); A-2 acceleracions 2 (1 – 1.99 m/s2); A-3=acceleracions 3 (2 – 2.99 m/s2); A-4=acceleracions 4 (3 – 50 m/s2); Total A=Total acceleracions; Total D=Total desacceleracions; Total A-D=Total acceleracions i desacceleracions; Total A-D 3=Total acceleracions i desacceleracions 3 (±2 – ±2.99 m/s2); Total A-D 3-4=Total acceleracions i desacceleracions 3 i 4 (±2 – ±50 m/s2); Total A-D 1-2=Total acceleracions i desacceleracions 1 i 2 (±0.50 – ±1.99 m/s2).