Taula 3

Fiabilitat interobservador calculat per parells a través de kappa de Cohen i per a més de 2 observadors a través de kappa de Fleiss.

CriteriKappa de Cohen (k)Kappa de Fleiss(k)
Obs1/Obs2Obs1/Obs3Obs1/Obs2Obs1/Obs2/Obs3
Tipus d’atac.79.88.86.83
Context penúltima acció.77.82.86.83
Context última acció.62.78.65.71
Nre. de tocs golejador.92.88.89.90
Superfície últim contacte.97.971.00.98