Taula 3

Descripció dels elements fonamentals de la gamificació.

Narrativa
L’objectiu general de l’alumnat, que es va organitzar per grups, va ser aconseguir entrar a “La casa de la Moneda i la Salut” per fabricar un milió d’euros durant el temps que van ser dins i, d’aquesta manera, poder escapar per poder viure en un paradís amb diners i salut. Per fabricar aquests diners havien d’evidenciar la realització d’activitat física saludable. Aquests diners acumulats durant tota la UD els va servir per comprar un bitllet d’avió, amb destí a Tailàndia, per veure el Professor (personatge de la sèrie), que els esperava a l’illa Koh Tao. 
Reptes i missions
Per poder aconseguir el seu objectiu, l’alumnat va haver de superar un conjunt de reptes agrupats en 4 missions diferents:
• Missió 1: Assaltar “La casa de la Moneda i la Salut”. Havien de crear un bon equip i preparar-se per entrar a “La casa de la Moneda i la Salut” (exemples d’activitats: superació de proves de condició física i iniciació de la construcció d’un pla de treball) (Sessions 1 i 2).
• Missió 2: Engeguem les màquines! Van haver de fabricar el màxim de diners possible per poder comprar els bitllets d’avió per anar a Tailàndia (exemples d’activitats: creació i direcció d’escalfaments) (Sessions 3 i 4). 
• Missió 3: Construïm el túnel. Consistia a cavar el túnel més llarg possible per poder escapar de “La casa de la Moneda i la Salut” i que no els atrapés la policia (exemples d’activitats: realització d’un entrenament de força i velocitat; elaboració i realització d’un entrenament propi, etc.) (Sessions 5, 6 i 7).
• Missió 4: Fugir! S’havien d’escapar del país sense ser vistos per la policia i arribar a Tailàndia (illa Koh Tao), que és on els esperava el Professor (personatge de la sèrie) per poder viure una vida idíl·lica i amb salut (exemples d’activitats: vegeu esdeveniment especial) (Sessió 8).
Totes aquestes missions apareixen identificades a la plataforma de l’experiència (Genially) (figura 2):
https://view.genial.ly/5dd9098751a61a0f71d7c123
Equips, jugadors i avatars
A partir de les proves físiques de valoració inicial (proves de velocitat i força) i altres criteris, com el gènere, es van organitzar grups heterogenis de cinc membres, els quals van romandre estables durant tota la UD. Dins de cada equip, l’alumnat havia d’escollir un d’aquests personatges de la sèrie en funció d’aquell amb el qual se sentien més identificats: Berlín, Denver, Rio, Nairobi i Tokio. També hi havia el personatge del Professor, interpretat pel professor d’EF.
Recompenses
• Bitllets: S’aconseguien a través dels passos diaris registrats (fora de l’horari lectiu) amb l’aplicació Strava. Cada pas equivalia a 1 €.
• Monedes d’or: S’adquirien en les diferents sessions a través de la realització dels reptes de cada sessió. Cada moneda equivalia a 100 €.
• Lingots d’or: S’obtenien a partir de la realització d’activitats extres (no obligatòries) que es presentaven a través d’Instagram. Un lingot equivalia a 1.000 €.
• Codis de desbloqueig: S’aconseguien en superar cada missió i permetien l’accés a la següent missió a partir d’un codi secret.
ReptesRecompensesInsígnies
(claus missions)
Sessió 1 = Presentar sol·licitud i proves físiques10 monedes d’orCodi mòbil
(codi 173)
Sessió 2 = Dissenyar plantilla d’un pla de treball10 monedes d’or
Sessió 3 = Executar escalfaments50 monedes d’orCodi mòbil
(codi 27193)
Sessió 4 = Dissenyar escalfaments50 monedes d’or
Sessió 5 = Executar entrenaments100 monedes d’orCodi mòbil
(codi 548E)
Sessió 6 = Dissenyar i fer entrenament100 monedes d’or
Sessió 7 = Execució i avaluació de l’entrenament d’altres grups100 monedes d’or
Sessió 8 = Atrapa un milió: Escapar10.000 monedes d’orCodi mòbil
(codi 8056)
Activitats extres
A través del compte d’Instagram del Professor, es van llançar activitats extres a través d’“històries” i “posts” que l’alumnat havia d’evidenciar amb fotos, vídeos o captura de pantalles per poder aconseguir a canvi alguns lingots d’or. Aquestes activitats van ser les següents: a) Realització de diferents exercicis de força (exemples: repte de burpees; reptes de planxes i planxes laterals; repte d’esquats, etc.); b) Gravar un recorregut a peu o corrent amb l’aplicació Strava (exemples: recorreguts d’entre 4 i 10 km; recorreguts de 15’ o 30’, etc.).
Esdeveniments especials
Es va realitzar un únic esdeveniment especial al final de la UD (corresponent a una activitat d’avaluació, en aquest cas de tipus sumatiu).
• Atrapa un milió!: Amb el concurs “Atrapa un milió!” es van posar en joc tots els diners que havien anat aconseguint al llarg de la UD, a través de diferents preguntes teòriques sobre el seu contingut. En finalitzar, havien de comprar el bitllet d’avió per poder escapar. Per aconseguir-ho, entre tota la classe havien d’acabar el concurs amb més del 50% dels diners que havien de fabricar, de manera que si la classe contenia sis grups i cada grup tenia l’objectiu de fabricar 1 milió d’euros (sis milions en total), el pressupost de tota la classe per poder obtenir els bitllets d’avió era de més de tres milions d’euros.
Área Social – Tauler
• Drive: Es va elaborar un Excel, al Google Drive, compartit amb tots els grups, i un dels membres era el responsable que la resta del grup adjuntés setmanalment les captures de pantalla dels passos realitzats aquella setmana, per poder portar un control de l’activitat setmanal i poder intercanviar-los per diners en l’última sessió de la UD.
• Instagram: Es va crear un compte d’Instagram privat on el professor es comunicava amb els alumnes i els posava reptes puntuals. També es va aprofitar aquesta eina per difondre hàbits de vida saludables i els diferents continguts treballats en les sessions (la força, la velocitat, l’escalfament, el pla de treball, etc.), igual que la quantitat de diners que portaven acumulats (figura 3).
• Genially: És la plataforma que els alumnes van utilitzar per saber en quin moment del joc es trobaven i veure els vídeos de les missions i els seus objectius (tauler). https://view.genial.ly/5dd9098751a61a0f71d7c123
Diplomes: el bitllet d’avió
Quan el conjunt de la classe va aconseguir l’objectiu final d’aconseguir més del 50% dels diners plantejats en l’objectiu inicial (1 milió per grup), com a reconeixement a la seva implicació i participació en l’experiència, se’ls va lliurar un bitllet d’avió destí a Koh Tao per poder escapar i donar per conclosa la missió.