Taula 3

Freqüència, mitjana i desviació típica d’RR en funció d’RT i de TR.

RTTRNTRSd TRp TR
n%Ef ± SdIC95%dpn%Ef ± SdIC95%dp
RT215655.26%3.44 ± 1.813.15;
3.72
.138.0967152.39%3.39 ± 1.952.93;
3.86
.152.215.877
RT317450.11%3.28 ± 1.883; 
3.56
5246.54%3.19 ± 22.64;
3.75
.022.862
RT412841.88%3.11 ± 1.992.76;
3.46
6852.06%3.41 ± 1.932.95;
3.88
.145.283
RT113455.22%3.47 ± 1.843.16;
3.78
6130.49%2.84 ± 2.042.31;
3.36
.282.038
RT514460.42%3.65 ± 1.763.36;
3.94
5736.49%2.96 ± 1.922.46;
3.47
.334.012
RT618240.11%3.1 ± 1.982.82;
3.39
5726.67%2.74 ± 2.082.18;
3.29
.133.284
PCZ46050.86%3.38 ± 1.883.21;
3.55
.049.43317531.20%2.85 ± 22.55;
3.14
.256.011.233.002
PCD45849.56%3.29 ± 1.893.11;
3.46
19150.66%3.35 ± 1.953.07;
3.62
.047.527
Acrònims: RT =  Rotació de l’equip en KI; n = Freqüència; %Ef. = Percentatge d’efectivitat;  = Mitjana; Sd = Desviació típica; IC95% = Interval de confiança 95%; RT2 = Rotació amb el col·locador en 2; RT3 = Rotació amb el col·locador en 3; RT4 = Rotació amb el col·locador en 4; RT1 = Rotació amb el col·locador en 1; RT5 = Rotació amb el col·locador en 5; RT6 = Rotació amb el col·locador en 6; PCS = Col·locador saguer; PCD = Col·locador davanter. TR = Transició; TRN = Transició No; TRS = Transició Sí.