Taula 3

Comparació de la insatisfacció corporal entre gimnastes i no practicants.

BSQ Gimnastes (n = 81)
N(%)
No practicants (n = 70)
N(%)
No insatisfacció61 (75.3)29 (41.4)
Insatisfacció lleu16 (19.8)32 (45.7)
Insatisfacció moderada2 (2.5)6 (8.6)
Insatisfacció extrema2 (2.5)3 (4.3)