Taula 3

Diferències acompliment acadèmic** abans i després de la intervenció.

Antes Després
VariablesMDEMDEtglp1- βd
Acompliment acadèmic7240.383.450.37-14.2547.000*12.05
*  Diferències significatives. α = .05. 
** Mesurat tenint en compte l’acompliment acadèmic en EF