Taula 3

Canvis registrats en les variables cineantropomètriques i en els nivells de força després d’aplicar els tres protocols d’entrenament.

GrupPretestPostestCohen dp
MCGEAC74.5(4.64)74.3(4.63)0.04.14
GEMM74.4(5.83)74.5(5.81)0.01.36
GEPL74.2(4.77)74.5(4.93)0.06.11
IMCGEAC23.98(1.22)23.95(0.98)0.02.90
GEMM23.88(1.60)23.78(1.61)0.06.47
GEPL23.94(1.39)24.03(1.40)0.06.12
TMGEAC62.16(3.42)62.11(3.41)0.01.52
GEMM61.97(4.23)62.08(4.23)0.02.62
GEPL61.87(3.35)62.31(3.54)0.12.02
% greixGEAC16.54(1.25)16.39(1.25)0.11.101
GEMM16.60(1.59)16.38(1.50)0.14.0001*
GEPL16.57(1.41)16.30(1.55)0.18.0063*
ESGEAC31.90(2.12)32.46(1.91)0.27.10
GEMM31.7(2.17)32.6(2.20)0.41.0001*
GEPL31.60(1.90)33.12(1.65)0.85.0001*+#
ECMGEAC35.05(1.91)35.63(1.79)0.31.14
GEMM34.96(2.31)36.58(2.41)0.68.0001*
GEPL34.61(1.88)37.25(1.30)1.63.0003*+
ABGEAC53.40(6.07)54.90(4.02)0.28.25
GEMM53.1(6.31)55.9(6.67)0.43.001*
GEPL53.30(4.08)60.90(4.83)1.69.000*+#
EGEAC82.32(6.5)84.57(7.5)0.32.19
GEMM82.27(5.70)85.87(5.39)0.64.0001*
GEPL81.88(5.50)91.43(6.67)1.55.0001*+#
FMR ABGEAC38.63(5.78)39.46(4.28)0.16.41
GEMM38.18(4.88)40.19(4.97)0.41.002*
GEPL38.31(1.94)43.72(2.02)2.73.0001*+#
FMR EGEAC59.25(6.39)60.91(6.20)0.26.18
GEMM59.30(5.17)61.89(4.95)0.51.0001*
GEPL58.89(2.61)65.58(3.03)2.36.0001*+#
Nota. MC: massa corporal; IMC: índex de massa corporal; TM teixit magre; % greix: percentatge de greix; ES: esquat amb salt; ECM: esquat amb contramoviment; AB: aixecament de banca; E: esquat; FMR AB: força màxima relativa en aixecament de banca; FMR E: força màxima relativa en esquat; GEAC: grup d’entrenament amb autocàrregues; GEMM: grup d’entrenament amb màquines de musculació; GEPL: grup d’entrenament amb pes lliure; *: millora significativa entre el pretest i el postest; +: millora significativa entre el GEPL i el GEAC; #: millora significativa entre el GEPL i el GEMM.