Taula 3

Exercici físic de l’alumnat a nivell de competició fora de les classes d’EF. 

NoisNoies
No en fan137 (20.5 %)289 (39.9 %)
Competició extraescolar145 (21.7 %)173 (23.9 %)
Competició escolar83 (12.4 %)131 (18.1 %)
Federades/ats286 (42.9 %)121 (16.7 %)
Internacionals16 (2.4 %)10 (1.4 %)
Total667 (100 %)724 (100 %)