Taula 3

Informació de les variables situacionals d’acord amb el clúster.

Clúster654213
Freqüències
totals i entre
categoria
31.4%;
n = 183
23.9%;
n = 139
12%;
n = 70
11.9%;
n = 69
11.7%;
n = 68
9.1%;
n = 53
QO (I = 1)100%
5vs4 entre iguals
100%
5vs4 entre iguals
100%
pitjor fa 5vs4
66.7%
5vs4 entre iguals
100%
pitjor fa 5vs4
100%
millor fa 5vs4
MS ( I= .54)100%
perdent
100%
perdent
98.6%
perdent
88.4%
empatant
100%
perdent
92.5%
perdent
GLV (I = .46)100%
gol visitant
100%
gol local
100%
gol visitant
56.5%
gol local
100%
gol local
60.4%
gol visitant
Nota. I: importància de la variable dins del model: QO: Qualitat de l’oponent; MS: Match Status ; GLV: Gol local o visitant.