Taula 3

Distribució de la producció.

Nre. de documentsAutories% nLotka
112376.9 %Productors ocasionals
22817.5 %Productors ocasionals
331.9 %Productors ocasionals
410.6 %Productors mitjans
510.6 %Productors mitjans
621.2 %Productors mitjans
1310.6 %Gran productor
Font: elaboració pròpia.