Taula 3

Resultats de l’anàlisi de coordenades polars per a la categoria focal CNT, central, en relació amb la resta de les demarcacions quan l’equip del jugador central guanya

CategoriaQuadrantP. prospectivaP. retrospectivaRadiAngle
PERIII-2.1-.662.2 (*)197.51
LTEI2.992.33.77 (*)37.63
LTDI5.033.015.86 (*)30.87
PIVII-.03.73.7392.44
EXDIII-3.06-1.183.28 (*)201.08
EXIII-.54.09.54170.54
CNTDIII-2.03-.712.15 (*)199.15