Taula 3

Percentatge de nenes i nens que demostren competència als criteris de rendiment de les habilitats manipulatives, valor de khi quadrat i V de Cramer.

Criteris de rendiment HCO Masculí Femení Total Dif.X2 p
Batre (BA) 
1.La mà dominant agafa el bat per sobre de la no dominant 39,1 17,6 30,0 50,04,297 ,038 ,232 
2. El costat no dominant del cos s’orienta de cara cap a la posició del llançador imaginari amb els peus en paral·lel 34,8 23,5 30,0 29,0 1,179 ,278 
3. Rotació de malucs i espatlles durant el balanceig 73,9 41,2 8,730 ,003 ,330 
4. Es transfereix el pes del cos cap al peu avançat 47,823,5 4,924 ,026 ,248 
5. El bat contacta amb la pilota39,135,337,5 25,5,123 ,726 
Botar (BO) 
1. El contacte amb la pilota amb una mà a l’alçada de la cintura52,2 35,32,251 ,134 
2. Fer anar la pilota amb els dits (no amb tot el palmell) 23,117,6 ,799 ,372 
3.La pilota bota davant o per fora dels peus al costat dominant 47,8 23,5 37,5 25,5 4,924 ,026 ,248 
4. Manté el control de la pilota durant quatre bots consecutius sense haver de moure els peus per a retirar-los 21,7 23,5 22,5 10,5 ,036 ,850 
rebre (R) 
1. A la fase de preparació les mans estan davant del cos i els colzes flexionats 56,5 64,7 60,0 23,0 ,546 ,460
2.Els braços s’estenen mentre s’intenta assolir la pilota quan s’acosta 60,9 76,5 2,169 ,141 
3. La pilota es rep amb les mans únicament 47,8 41,2 ,349 ,555
Xutar (CH) 
1. Aproximació contínua i ràpida cap a la pilota 73,9 47,162,5 14,5 6,015,014 ,274 
2. Passada llarga just abans de contactar amb la pilota 43,5 23,5 3,420 ,064 
3. La cama que no xuta es col·loca lleugerament per darrere de la pilota 34,8 47,1 40,0 47,01,228,268 
4. Es colpeja la pilota amb l’empenya o la punta del peu 60,9 41,2 52,5 31,5 3,040 ,081
Llançar (L) 
1. La preparació s’inicia amb un moviment cap a baix de la mà i el braç 30,4 29,4 ,010 ,921 
2. Rotació del maluc i de les espatlles fins que el costat contrari del llançament s’orienta de cara a la paret 30,4 17,6 1,705 ,192 
3. Es transfereix el pes del cos cap al peu contrari de la mà que llança 43,5 70,6 5,805 ,016 ,269 
4. Moviments de continuació després de l’alliberament de la pilota que creua el cos fins al costat no dominant 21,7 41,23023 3,517 ,061 
Llançar rodant (LR) 
1. El braç dominant es balanceja cap a baix i cap enrere fins a arribar darrere del tronc mentre el pit s’orienta cap als cons 43,5 41,242,5 15,5 ,042 ,837 
2. El peu contrari al braç dominant fa un pas cap endavant 52,2 29,4 4,145 ,042 ,228 
3. Genolls flexionats per baixar el cos 82,6 76,5,460,497 
4. Allibera la pilota a prop del terra de manera que la pilota no bota més de 10 de cm d’alt 43,5 52,9 ,702,402