Taula 3

Correlacions entre dimensions i fiabilitat composta

DimensionsCompetènciaAut. eleccióAut. LocusAut. voluntatRelació
Competència ,93
Aut. elecció,80,95
Aut. voluntat,86,75,82
Aut. locus,92,78,98,95
Relació,77,74,81,83,96

Nota. Aut.: autonomia; índex de fiabilitat composta en diagonal