Taula 3

Esforç percebut, satisfacció, temps útil, temps disponible i ràtio temps útil/temps disponible per a cada grup d’edat

G1G2G3G4G5G6Dif. entre grups
Esforç
percebut
3.08
±
2.46
2.91
±
2.19
4.15
±
3.19
1.77
±
1.42
1.45
±
1.82
1.17
±
1.31
G1 amb G2**, G3**, G4**, G5**, G6**
G2 amb G3**, G4**, G5**, G6**
G3 amb G4**, G5**, G6**
Satisfacció3.57
±
2.90
4.00
±
2.28
2.86
±
3.32
3.20
±
2.80
2.78
±
3.27
3.98
±
1.33
G2 amb G3*, G5*
G5 amb G6*
Temps útil
(min/sessió)
57.33
±
0.47
49.11
±
17.16
54.03
±
7.23
49.06
±
6.38
50.06
±
13.33
57.50
±
3.37
G1 amb G2**, G4**, G5**
G2 amb G6**
G4 amb G6**
G5 amb G6**
Temps disponible
(min/sessió)
26.55
±
4.02
21.36
±
6.37
25.25
±
3.48
21.38
±
13.35
33.06
±
5.30
35.02
±
2.48
G1 amb G2**, G4**, G5**, G6**
G2 amb G3**, G5**, G6**
G3 amb G4**, G5**, G6**
G4 amb G5**, G6**
Ràtio temps útil/
temps disponible
2.21
±
0.36
2.25
±
0.39
2.13
±
0.12
2.20
±
0.18
1.49
±
0.25
1.62
±
0.13
G1 amb G5**, G6**
G2 amb G5**, G6**
G3 amb G5**, G6**
G4 amb G5**, G6**
Nota. G1-6: grup segons el curs escolar.
*p < .05; **p < .01, diferències significatives entre cursos.