Taula 3

Anàlisi de regressió múltiple per a establir models predictius de la qualificació o rendiment en EF

CriteriPredictorestpβ
HD3.30.00.19
CF1.30.20.80
REFAF–0.42.68–.03
F–0.26.80–.01
R2= .15AFG0,70.49.05
AG0.91.36.05
ET de l’estimació = 1.43OT0.81.42.04
OE0.56.58.02
D–0.93.36–.06
A–2.07.04–.12
S2.33.02.12
FS0.33.75.02
CMP0.71.48.05
MPAQ1.17.24.05
Nota. REF: rendiment en EF; HD: habilitat esportiva; CF: condició física; AF: atractiu físic; F: força; AFG: autoconcepte físic general; AG: autoconcepte general; OT: orientació a la tasca; OE: orientació a l’ego; D: gaudi; A: aparença; S: social; FS: fitnes; CMP: competència; MPAQ: índex d’activitat física realitzada.