Taula 3

Estadístics descriptius del suport d’amics percebut pels alumnes

Animes a fer AF M (DE)T’animen a fer AF M (DE)Feu AF junts M (DE)Es mofen de tu M (DE)Et diuen que ho feies bé M (DE)Mitjana escala M (DE)
GènereNois2.4 (1.11) 2.35 (1.21)3.26 (1.02)0.69 (1.15)2.52 (1.22)1.97 (0.78)
Noies2.34 (1.24) 2.19 (1.19)2.9 (0.99)0.64 (1.19)2 (1.19)1.76 (0.78)
Curs3r2.6 (1.25) 2.49 (1.38) 3.47 (0.89) 0.85 (1.39)2.62 (1.21)2.07 (0.83)
4t1.9 (1.11) 1.83 (1.1)2.66 (1.08)0.59 (1.09)1.49 (1.15)1.49 (0.72)
2.56 (0.93) 2.42 (1.1)3 (0.95)0.53 (0.91)2.44 (1.1)1.98 (0.68)
2.14 (1.27) 2.1 (0.98)2.97 (1.09)0.62 (1.15)2.21 (1.18)1.76 (0.75)