Taula 2

Resum de la distribució d’enquestes per casos d’estudi.

CimaMulhacénMonte PerdidoAnetoPica d’EstatsPedraforcaTotal
Nre. d’enquestes119116112113118578