Taula 2

Relació entre el nombre de projectes transversals on participa l’EF i la importància atribuïda a l’àrea en aquests projectes.

Nre. projectes en què participa l’EF a l’escolaPercentatge d’escoles on el pes de l’EF
en els projectes d’innovació transversals és:
Baix o inexistentNeutreElevat
126.232.241.6
218.924.556.6
313.943.542.6
4 o més7.463.928.7