Taula 2

Mitjanes, desviacions típiques, límits de confiança de les mitjanes (95 %), comparacions i d de Cohen i categoria respectiva de l’efecte dels grups per al temps d’experiència, l’edat, les característiques antropomètriques i els paràmetres de rendiment (G1: menys experimentats; G2 més experimentats).


G1, n = 24G2, n = 25t valor de pEfecte d de Cohen
Temps d’experiència (anys)4.7 ± 1.0 
de 4.3 a 5.2 
13.0 ± 6.7
de 10.2 a 15.7 
–6.0
<.001
1.7
gran
Edat (anys)17.9 ± 5.7
de 15.4 a 20.3
26.5 ± 8.6
de 22.5 a 30.1
–4.1
.001
1.8
gran
Alçada (cm)180.0 ± 5.8
de 177.5 a 182.5
179.1 ± 5.8
de 177.5 a 182.5
0.51
.60
0.15
insignificant
Envergadura del braç (cm)185.6 ± 5.2
de 183.4 a 187.8
185.0 ± 7.2
de 182.0 a 188.0
0.31
.75
0.09
insignificant
Massa corporal total (kg)74.6 ± 8.2
de 71.1 a 78.1
81.0 ± 13.4
de 75.4 a 86.6
–1.9
.05
0.82
moderat
Agilitat (s)3.8 ± 0.2
de 3.7 a 3.9
3.7 ± 0.3
de 3.5 a 3.8
1.61
.11
0.39
petit
Velocitat de llançament (m∙s-1)17.8 ± 1.2
de 17.2 a 18.3
18.2 ± 1.6
de 17.5 a 18.9
–1.0
.31
0.28
petit
Impulsió vertical (cm)132.1 ± 10.9
de 127.4 a 136.7
141.0 ± 16.0
de 134.4 a 147.7
–2.2
.027
0.65
moderat