Taula 2

Característiques de les assignatures per nomenclatura.

NomenclaturaA
Exclusives EC
B
Vinculades desenvolupament motor
C
Vinculades altres manifestacions
D
Genèriques Educació Física
Sumatori
CaràcterObligatoria1021821
Optativa3919151184
TitularitatPública2410101357
Privada16971648
Menció en EF3919122191
No105814
Curs d’impartició00033
201811
1684533
2211121358
TOTAL assignatures
(Percentatge)
40
(38.1%)
19
(18.1%)
17
(16.2%)
29
(27.6%)
105
(100%)