Taula 2

Nombre de participants, jugadores lesionades, percentatge, lesions totals, incidència i taxa d’incidència per esport.

ParticipantsJugadores lesionades (%)Lesions totalsIncidènciaTaxa 
d’incidència*
Bàsquet521254 (48 %)3450.660.046
Futbol19473 (38 %)850.430.030
Voleibol520174 (33 %)2570.490.034
* Lesions/1,000 h entrenament setmanal/esportista.