Taula 2

Fiabilitat intraobservador a través del mètode test-retest amb coeficient kappa de Cohen. 

CriteriKappa de Cohen (k)
Tipus d’atac.91
Context penúltima acció.93
Context última acció.87
Nre. de tocs golejador.96
Superfície últim contacte.97