Taula 2

Proves defectes intrasubjecte en les variables a estudi en la mostra total (estimació desfericitat de Greenhouse-Geisser).

glFSeg.ηp2Potènciaa
Encerts/T1143.092.000.4041.000
T * G10.127.722.001.064
T * S12.378.125.011.336
T * G * S10.052.820.000.056
Error (Encerts)211
Errors /T10.107.743.001.062
T * G11.032.311.005.173
T * S15.797.017.027.669
T * G * S10.427.514.002.100
Error (Errors)211
Encerts Nets / TEMPS1139.335.000.3981.000
T * G10.356.552.002.091
T * S10.913.340.004.158
T * G * S10.005.945.000.051
Error (Encerts Nets)211
Índex control impulsivitat / T12.812.095.013.386
T * G11.096.296.005.181
T * S11.374.242.006.215
T * G * S10.390.533.002.095
Error (ICI)211
Nota: a. Sha calculat utilitzant alfa = .05; TEMPS = T; GRUP = G; SEXE = S