Taula 2

Distribució de l’IMC en funció dels nivells de Cole et al. (2007).  

IMCGimnastes (n = 81)
N(%)
No practicants (n = 70)
N(%)
Total (n = 151)
N(%)
Primesa grau III0 (0)8 (11.4)8 (5.3)
Primesa grau II15 (18.5)5 (7.1)20 (13.2)
Primesa grau I20 (24.7)14 (20)34 (22.5)
Normopès46 (56.8)34 (48.6)80 (53)
Sobrepès0 (0)8 (11.48 (5.3)
Obesitat 0 (0)1 (1.4)1 (0.7)