Taula 2

Intensitats de les emocions en funció del domini.

CPOSOPOSONEGCOPOSPPOS
U de Mann-Whitney244225398331287
Sig. asintót. (bilateral)< .001< .001.035.004.001
n1 = 42 n2 = 27, *p < .05