Taula 2

Prova de normalitat-Shapiro-Wilk d’acompliment acadèmic.**

FemeninoMasculí
EstadísticglSeg.Estadísticglp
Acompliment acadèmic abans0.96925
0.610.96923.67
Acompliment acadèmic després0.931250.090.97123.71
*  Diferències significatives. α = .05. 
** Mesurat tenint en compte l’acompliment acadèmic en EF