Taula 2

Resultats de l’IADA, que mostra els percentatges de les estratègies utilitzades per part del docent al llarg del programa.

SesiónICMOVCAISESMOPATCÍtems totals%
Setmana 1DA 1NoNoNo562.5%
DA 2NoNo675%
DA 3NoNoNo562.5%
M Total5.3366.7%
Setmana 2DA 4NoNoNo562.5%
DA 5NoNoNo562.5%
M Total562.5%
Setmana 3DA 6NoNoYes675%
DA 7NoNoNo675%
M Total675%
Setmana 4DA 8NoNoNo787.5%
DA 9NoNo675%
M Total6.581.3%
Setmana 5DA 10NoNo675%
DA 11NoNo675%
DA 12No787.5%
M Total6.3379.2%
Setmana 6DA 13No787.5%
DA 14NoNo675%
M Total6.581.3%
Setmana 8DA 158100%
DA 16No787.5%
DA 17No787.5%
M Total7.3391.7%
Setmana 10DA 188100%
DA 19No787.5%
DA 208100%
M Total7.6795.8%
Setmana 12DA 218100%
DA 228100%
DA 238100%
M Total8100%
M Total100%100%34.8%56.5%100%56.5%100%100%81%
Nota. % = percentatge; IC = interrupció de classe; MOV = moviment; CA = contingut acadèmic; IS = interacció social;  ES = estructura de la sessió; MO = motivació; PA = participació/activació; TC = tornada a la calma; A = aplicació.