Taula 2

Probabilitats de temps de supervivència durant els primers 12 mesos d’assistència.

VariablesEliminatsAbandonamentCensuratsRisc d’abandonamentpiSupervivència estimada (mesos)
05506747.99914
112752756742.99214
2758241517*6615.95513
343943365857.88515
4372340325418.82916
5346299475046.78017
6319274454700.73517
7406356504381.67520
8268198703975.64120
9240183573707.61021
10294230643467.56922
11206149573173.54222
1210371322967.53022
Nota. Eliminats: suma de clients amb abandonament i que estan censurats. Censurats: l’esdeveniment no es va produir durant el període de l’obtenció de dades. Risc d’abandonament: nombre de clients en risc d’abandonament; pi: probabilitat de supervivència; supervivència estimada: mesos de sobreviure al centre esportiu.
* Correspon als clients amb dos mesos d’abonament sense l’esdeveniment d’abandonament durant el període corresponent a l’estudi (entre l’1 de juny de 2014 i el 31 d’octubre de 2017); per exemple, els clients matriculats el setembre de 2017.
Font: elaboració pròpia.