Taula 2

Criteris d’inclusió de la literatura cercada.

CategoriaCriteris
Àrea Temàtica1- Salut mental, benestar, factors associats amb la salut mental
2- Persones LGTBIQA+, minories sexuals
3- Esport, esportistes, context esportiu
Població d’estudiPersones lesbianes, gais, transsexuals, transgènere, bisexuals, intersexuals, queer i asexuals
Persones que practiquen esport que pertanyen a grups de minories sexuals
Estudiants i/o adolescents LGTBIQA+
Esportistes professionals de grups de minories sexuals Entrenadors i entrenadores de grups de minories sexuals
Persones no conformes amb els gèneres
LlenguaAnglès i espanyol
Data de publicacióNo va ser un criteri d’exclusió (1996-2019)
Tipus de fontArticles acadèmics i tesis
Criteris de publicacióArticles de revisió i investigacions