Taula 2

Diferències entre les ràtios ACWR, EWMA respecte a la variable lesió/no lesió en les participants de l’estudi.

95 % IC per a rang 
biserial de correlació
WpRango de correlación biserialMenorSuperior
RPE EWMA 4 1611820.00<.01-.42-.60-.19
RPE EWMA 7 2115437.50.03-.29-.50-.04
RPE EWMA 7 2814477.00.05-.26-.48-.01
RPE ACWR 4 1645550.00.59.05-.14.24
RPE ACWR 7 2139359.00.93.01-.20.21
RPE ACWR 7 2837944.00.40.09-.12.30
ESP EWMA 4 1611645.50<.01-.43-.60-.21
ESP EWMA 7 2113877.00<.01-.36-.56-.12
ESP EWMA 7 2813223.00<.01-.33-.54-.08
ESP ACWR 4 1636537.50.07-.18-.36.01
ESP ACWR 7 2137067.50.45-.08-.28.13
ESP ACWR 7 2834943.50.79-.03-.24.19
CAR EWMA 4 1637657.00<.01-.28-.45-.09
CAR EWMA 7 2118206.00<.01-.59-.71-.43
CAR EWMA 7 2818364.00<.01-.53-.67-.35
CAR ACWR 4 1632760.00.02-.24-.41-.04
CAR ACWR 7 2129235.50.02-.25-.43-.04
CAR ACWR 7 2827421.00.06-.21-.41.01
Nota. RPE: percepció subjectiva d’esforç; ESP: especificitat; CAR: càrrega; EWMA: ràtio aguda:crònica de mitjanes exponencials; ACWR: ràtio aguda:crònica. Significació p <.05