Taula 2

Resultats (freqüència i percentatge) de les eines o aplicacions utilitzades d’accés i gestió de la informació.

Eines o aplicacions utilitzades Fr.%
Per navegar per InternetChrome13788.39
Internet Explorer2818.06
Mozilla Firefox5636.13
D’altres: Safari, Opera, Ecosia1710.97
Per cercar informació a InternetGoogle15398.71
Yahoo 21.29
D’altres: Google Scholar, WOS, Dialnet, EBSCO8756.13
Com a repositoris per a la recerca d’informacióEduweb3321.29
TED2214.19
YouTube9360.00
D’altres: Dialnet, ERIC, WOS, G.Scholar, SportDiscus, PubMed2415.48
Cap2214.19
Per a la gestió de classes i tasca docentAdditio31.94
Class dojo95.81
Idoceo31.94
D’altres: Symbaloo, TokApp31.94
Cap12882.58
Font: elaboració pròpia.