Tabla 2

Anàlisi de la variància segons la força de prensió manual, salt horitzontal, velocitat i resistència. Classificació per nivells de pràctica d’AF (actius i sedentaris).

DescriptiusOne Way ANOVA
NMitjanaDTETSuma de quadratsglMitjana quadràticaFp
FPM
dreta
(kg)
S10718.256.810.658Inter-G527.5511527.55110.400.001
A10721.397.421.717Intra-G10.753.70121250.725
Total21419.827.278.497Total11.281.252213
FPM
esquerra
(kg)
S10717.256.332.612Inter-G12.246.797112.246.797582.203.000
A10714.865.792.079Intra-G4.312.22721221.035
Total21416.055.966.623Total16.559.024213
Salt
horitzontal
(cm)
S107149.2044.4084.293Inter-G43.241.888143.241.88825.653.000
A107177.6337.4073.616Intra-G357.361.9252121.685.669
Total214163.4143.3682.965Total400.603.813213
Velocitat
(seg)
S10711.18.930.090Inter-G39.551139.55142.601.000
A10710.32.996.096Intra-G196.822212.928
Total21410.751.503.072Total236.374213
Resistència
(min)
S1074.432.124.205Inter-G242.9161242.91639.354.000
A1076.562.799.271Intra-G1.308.5792126.173
Total2145.502.699.184Total1.551.495213
Nota. A: actius (grup experimental); S: sedentaris (grup control); DT: desviació típica; ET: error típic; gl: graus de llibertat; Inter-G: intergrups; Intra-G: intragrups. FMP dreta: força de prensió manual amb la mà dreta; FMP esquerra: força de prensió manual amb la mà esquerra; Salt horitzontal: valor continu; Velocitat: valor continu; Resistència: valor continu.