Taula 2

Diferències significatives en funció de la titularitat de l’espai de l’equipament

EquipamentÍtemx̄ Titularitatp
MunicipalCentre educatiu
Porteries6.1.3 Sense risc d’atrapament.100.078.2.025
6.2.1 Disposa de xarxa.100.033.1<.001
6.2.2 Xarxa en bon estat.88.951.1.005
6.3.1 Xarxa subjecta a pal i travesser.77.846.8.025
6.4.1 Dispone de sistema antivuelco.77.899.3.001
Cistelles7.1.1 Estructura de suport en bon estat.100.081.4.001
7.1.7 Espai lliure desproveït d’obstacles.98.186.5.017
7.2.1 Tauler en bon estat.94.274.2.002
7.2.2 Tauler protegit amb encoixinat.40.42.6<.001
7.2.3 Encoixinat en bon estat.95.233.3.004
7.3.1 Cèrcol en bon estat.100.088.1.009
7.4.1 Disposa de xarxa.100.050.2<.001
7.4.2 Xarxa en bon estat.100.078.0<.001
7.5.1 Xarxa subjecta al cèrcol.96.265.3<.001
7.6.2 Sistema d’ancoratge o llast en bon estat.100.072.8<.001
Nota. Font pròpia