Taula 2

Resultats pla de mesures (Categoria/Partit)

Fonts de variacióSuma de quadratsGrau de llibertatQuadrat mitjàAleatoriMixtosCorregits%Error estàndard
[Partit]2348.3921174.195-65.799-65.799-65.79907.065
[Categoria]27447597.93180152486.65546467.6346467.6346467.6378.0295338.167
[Partit]
[Categoria]
4710154.94336013083.76413083.76413083.76413083.76421.971972.508