Taula 2

Distribució d’accions de joc per punt en funció del tipus de cop i del resultat final del partit

Tipus de copResultatNombre d’accions d’atac per punt
0123 o més
Volea de dretaGuanyadorn2441685323
%48.7*33.5*10.6*4.6
RTC-7.24.44.11.7
Perdedorn3541051921
%70.9*21.0*3.8*4.2
RTC7.2-4.4-4.1-2.0
Volea de revésGuanyadorn2381496945
%47.5*29.7*13.8*9.0
RTC-5.92.93.91.9
Perdedorn3301083229
%66.1*21.6*6.4*5.8
RTC5.9-2.9-3.9-1.9
RematadaGuanyadorn2381496945
%47.5*29.7*13.8*9.0
RTC-5.9-2.93.91.9
Perdedorn3301083229
%66.1*21.6*6.4*5.8
RTC5.9-2.9-3.9-1.9
SafataGuanyadorn3301153225
%65.9*23.0*6.25.0
RTC-4.13.41.11.4
Perdedorn387732316
%77.6*14.6*4.63.2
RTC4.1-3.4-1.1-1.4
* Significació del test khi quadrat (p < .05) i RTC: Residus tipificats corregits >1.96