Taula 2

Valors descriptius.

M (DT)S-Wp < .05
Força relativa0.08 (0.07)0.21.03
QB3.75 (2.92)0.22.04
Abreviatures: M: mitjana; DT: desviació típica; S-W: Valors de la prova de normalitat Shapiro-Wilk. El nivell de significació és p < .05; QB: qüestionari de Barthel.