Taula 2

Proposta dels set dissenys de POS per als tres formats en consideració.

NFormat*Disseny: organització i objectiusFigura
18 vs.8
(34×48)

6 vs. 6
(25×38)
Organització: 5 zones en orientació vertical, amb 6 miniporteries
situades a cinc metres de cada una de les línies laterals.
Objectiu: possessió de la pilota entre les zones i així generar
moviments d’una banda cap a l’altra, amb l’objectiu d’alliberar les
zones properes a les porteries. Mentrestant, els defenses han de
moure’s en funció de la pilota, ocupant la zona on aquesta està
ubicada, més les dues franges contigües, intentant recuperarla
el més ràpid possible. No pot romandre més d’un jugador de
cada equip en cada quadrat i es pot definir en qualsevol de les sis porteries.
28 vs. 8
(34×48)

7 vs. 7
(30×40)
Organització: 8 quadrats i dues bandes de 5 metres als laterals;
una porteria (amb porter) a cinc metres de cadascuna de les
línies finals del camp. Comença el joc amb 1vs.1 a cada quadrat.
Objectiu: possessió de la pilota amb l’objectiu de generar espais
entre els quadrats. Per arribar a la definició, la pilota ha d’anar
d’una a altra banda, passant prèviament per un mínim de quatre
quadrats. Els defenses han de pressionar, intentant recuperar
la pilota al més aviat possible. No pot quedar més d’un jugador
de cada equip a cada quadrat i es pot definir en qualsevol de les dues porteries.
38 vs. 8
(30×32 +
banda
lateral de
5 metres)
Organització: 1 quadrat integrat per 4 triangles, més una banda
de 5 metres a la base de cada triangle; una miniporteria a cinc
metres de cada base; 4 jugadors de cada equip es disposen en
dos triangles oposats, intentant realitzar possessió de la pilota
entre els triangles. Objectiu: per arribar a la definició s’han de
realitzar 5 passades, i després des d’una passada entre línies,
habilitar un jugador del mateix equip, però del triangle oposat que
arriba per les bandes. No poden romandre més de dos jugadors
de cada equip a cada triangle i es pot definir en qualsevol de les
quatre porteries
48 vs. 8
(34×44)

7 vs.7
(30×40)
Organització: 4 quadrats, i una banda de 5 metres en cadascun
dels laterals; dues porteries (amb porter) a cinc metres de cada
línia final. Objectiu: possessió de la pilota amb la finalitat de
crear espais lliures entre els quadrats i així produir situacions de
gol. Els defenses han de pressionar, intentant recuperar la pilota.
Variants: per arribar a la definició, la pilota ha de: 1. passar almenys
per tres quadrats-, 2. passar per tots els quadrats; 3. Traslladar-
se d’una banda a l’altra. No poden romandre més de dos
jugadors de cada equip a cada quadrat. Es pot definir a qualsevol
de les dues porteries.
57 vs. 7
(25×30
cada
rombe)

6 vs.6
(22,5×25
cada
rombe)
Organització: dobles rombes units entre sí, formant entremig 2
triangles; quatre miniporteries (a cinc metres d’una banda de cada
rombe); 2 equips de 6 o 7 jugadors dividits de manera equitativa
(3-3 o 4-3). Objectiu: possessió de la pilota entre rombes fins
arribar a les 5 passades, després 1 jugador del mateix equip ha
de ¨baixar¨ o traslladar-se al triangle contigu per poder definir d’un
sol toc. No poden romandre més de dos jugadors de cada equip
en cap rombe, i es pot definir en qualsevol de les quatre porteries.
66 vs. 6
(25×34)
Organització: 5 zones en orientació vertical, 2 miniporteries
situades a cinc metres de cadascuna de les línies finals. Objectiu:
possessió de la pilota entre les zones amb la finalitat d’arribar a
la zona final amb passada filtrada. Els defenses han de pressionar,
intentant recuperar la pilota al més aviat possible. Variants:
per arribar a la definició, la pilota ha de: 1. passar almenys per
dues zones; 2. per tres zones, i 3. per quatre zones, assolint a
cada variant la zona final per a poder convertir. Es pot definir en
qualsevol de les quatre porteries.
77 vs. 7
(30×46)

6 vs. 6
(26×36)
Organització: 3 zones en orientació vertical, amb una banda de
5 metres a l’entorn de tot el camp; 1 porteria (amb porter) a 5
metres a cada banda del camp. Objectiu: possessió de la pilota
entre les zones amb la finalitat d’arribar a la banda perimetral
amb passada filtrada. Els defenses han de pressionar, intentant
recuperar la pilota. Variants: per arribar a la definició, la pilota ha
de: 1. passar almenys per dues zones; 2. per les tres zones, i 3.
traslladar-se d’una banda a l’altra. Es pot definir a qualsevol de
les quatre porteries.
* Entre parèntesis les dimensions d’amplada per llargada del camp utilitzat a cada disseny (metres).