Taula 2

Diferències entre guanyadores i perdedores en l’eficàcia dels llançaments. Diferències significatives (*) (p<0,05) i (**) (p<0,01).

Resultat finalGolBlocatgeAturada de la porteraForaTotal
GuanyadoresRecompte752252241121113
Ft. relativa67,6%2,2%20,1%10,1%100,0%
Residu corregit5,4**-4,0**-3,6**-1,1
PerdedoresRecompte589582791211047
Ft. relativa56,3%5,5%26,6%11,6%100,0%
Residu corregit-5,4**4,0**3,6**1,1
TotalRecompte1341835032332160
Ft. relativa62,1%3,8%23,3%10,8%100,0%