Taula 2

Activitats realitzades en cada sessió

SessióActivitats realitzades
1Activitats d’imitació en parelles i grups petits.
2Activitats d’imitació en petits i grans grups.
3Jocs de mímica individual en grups petits.
4Jocs de mímica en grups petits i grans.
5Jocs de mímica en grups grans i amb material.
6Dramatització: improvisacions.
7Dramatització: teatre.
8Dramatització: teatre i construcció d’escenaris.