Taula 2

Relacions de les conductes del jugador i del porter en relació amb l’eficàcia en l’FD

Criterisχ2Sig.
Conductes del jugador
Lateralitat 1.972 .160 
Fintes de llançament prèvies.223 .637 
Continuïtat del moviment.010 919 
Habilitat tècnica del jugador.900 .825 
Direcció final del moviment4.245 751 
Zona finalització de l’acció 1 (zones 1 a 5)3.300 509 
Zona finalització de l’acció 2 (dreta/esquerra/central).003 .999 
Conductes del porter
Posició inicial4.979 .418 
Habilitat tècnica del porter10.812 .213 
Situació final del porter3.667 .160 
Distància entre porter i jugador.230 .632